"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz targowisk”

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowalne przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się 16.11.2016 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

Program spotkania:
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Rozpoczęcie spotkania
9:10 – 10:00 Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa
10:00 – 11:00 Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 12:00 Pytania i odpowiedzi
12:00 – 12:30 Przerwa z poczęstunkiem
13:00 – 13:30 Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
13:30 – 14:00 Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
14:00 – 14:30 Pytania i odpowiedzi
14:30 – 15:30 Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez beneficjentów w ramach realizacji operacji w perspektywie finansowej 2007-2013
15:30 Zakończenie spotkania