"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

W związku z zakończonym postepowaniem kwalifikacyjnym na kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 49 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ.U.2014 poz.1146), umieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów.

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres poczty elektronicznej

 Wiedza, umiejętności, doświadczenie i/lub wymagane uprawnienia

 

1.

Waldemar Cetnar

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013
i PROW 2014 – 2020;

2) Umiejętności w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

2.

Michał Marciniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013
i PROW 2014 – 2020;

2) Umiejętności w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3.

Aleksander Nowrot

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w zakresie:

·         przygotowania realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013 i PROW 2014 – 2020;

·         przygotowania Osi 4 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa realizowany w ramach PO RYBY 2007 – 2013;

2) Umiejętności w zakresie:

·         przygotowania realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

·         przygotowania Osi 4 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa realizowany w ramach PO RYBY 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w zakresie:

·         przygotowania realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 -2013;

·         przygotowania Osi 4 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa realizowany w ramach PO RYBY 2007 – 2013;

4.

Izabela Pustkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w zakresie:

·         przygotowania realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013 i PROW 2014 – 2020;

·         przygotowania Osi 4 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa realizowany w ramach PO RYBY 2007 – 2013;

2) Umiejętności w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

 

5.

Anna Rymarowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013
i PROW 2014 – 2020;

2) Umiejętności w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

6.

Marek Wójcik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Wiedza w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013
i PROW 2014 – 2020;

2) Umiejętności w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

3) Doświadczenie w dziedzinie przygotowania, realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną w ramach inicjatywy LEADER realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013;

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 9 ust.5 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, wpis do wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w składzie Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 i nie może stanowić dla kandydata na eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.