"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Umowy na inwestycje drogowe zostały podpisane

21 czerwca 2016 r. podpisane zostały umowy z przedstawicielami gmin i powiatów o dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje drogowe. Łączna kwota dofinansowania to blisko 90 mln złotych.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych trwał od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.  W ramach naboru złożonych zostało 267 wniosków. Po ich ocenie na liście ostatecznie znalazło się 237 wnioskodawców, z których dofinansowanie otrzyma 137 samorządów.

Przewidując oszczędności w inwestycjach po przetargach, Marszałek województwa Podkarpackiego  zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy do wysokości przekraczającej 20 % wysokości dostępnego limitu, czyli na tzw. „nadkontraktację”. Jeżeli samorząd województwa otrzyma z ministerstwa taką zgodę, będą zawierane kolejne umowy.