"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy


Umowa

Wersja 3z

Wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z (z 05.12.2016 r.)

wersja 2z (z 24.08.2016 r.)

wersja 1z