"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Scalanie gruntów

 

Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wzór umowy

Wersja 2z (dla umów podpisanych po 18 stycznia 2017 r.)

Wersja 1z

Wniosek o płatność

Wersja 2z