"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Szkolenie dla przedstawicieli 26 LGD z terenu województwa podkarpackiego

W dniach od  28 lutego do 1 marca  2019 r. w Siedliskach k. Rzeszowa odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele wszystkich 26 LGD z naszego obszaru.

Zatwierdzona zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.