"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Odnowa wsi

Operacje typu 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej" 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Wyjaśnienia  w sprawie dwukrotności kwoty pomocy (pismo z 5 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 5 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w zakresie dotyczącym budowy dróg w ramach "Odnowy Wsi" oraz pobierania opłat w przebudowanych, wybudowanych lub wyposażonych obiektach (Pismo z 3 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF 
  • Wyjaśnienia w zakresie kwalifikowalności zakresu dotyczącego zachowania dziedzictwa kulturowego (pismo z 28 marca 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru operacji (pisma z 23 i 28 marca 2018 r.) pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w zakresie sposobu oceny kryterium wyboru operacji (organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne) (pismo z 05 lutego 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w zakresie możliwości uznania za koszty kwalifikowalne kosztów związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w celu uruchomienia publicznego przedszkola pełnowymiarowego lub publicznego punktu przedszkolnego (Pismo z 05 lutego 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w sprawie przyznawania punktów za spełnienie kryteriów (Pismo z 26 stycznia 2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF