"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (19.3)

  • Wyjaśnienia ws. uczestniczenia w projekcie współpracy partnera, który nie ponosi w związku z jego realizacją żadnych kosztów (Pismo z 16.03.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. zwiększenia budżetu na projekty współpracy w ramach LSR (Pismo z 08.03.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. limitu środków finansowych lokalnych grup działania dla poddziałania 19.3 objętego PROW na lata 2014-2020 (Pismo z 22.11.2016 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w sprawie limitu środków dla poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020 (19.3) Pobierz PDF