"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Scalanie gruntów - interpretacje

  • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
  • Pytania i odpowiedzi związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: Scalanie gruntów. Pobierz PDF