"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

  • Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące warunku przyznania pomocy na budowę targowiska, w postaci podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej (pismo z dnia 10.12.2019 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów wyboru operacji - opłaty targowe (pismo z 12.06.2019 r.) Pobierz PDF
  • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
  • Odpowiedź na pytania w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy (pismo z 23.06.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 16.06.2017 r.) Pobierz PDF
  • Odpowiedzi ARiMR na pytania w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (pismo z 23.06.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 05.01.2017 r.) Pobierz PDF
  • Ważne informacje dla Wnioskodawców, którzy planują złożyć wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF