"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów