Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów