"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wdrażanie LSR (19.2)

 • Wyjaśnienia dotyczące m.in. m.in. zasad wypełniania WoPP_inne oraz umowy o przyznaniu pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziałania 19.2_premie (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotycząca poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji (Pismo z dnia 02.03.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych (Pismo z 27.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załacznikiem dotyczące procedur odwoławczych w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z 23.02.2017 r.) Pobierz PDF-PISMO Pobierz PDF-PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. (Pismo z 21.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD w sprawie wyboru operacji w poddziałaniu 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. udostępnienia folmularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pismo z 08.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu (pismo z 30.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące biznesplanów - 3 pisma z dnia 17.01.2017 r. Pobierz PDF-1 Pobierz PDF-2 Pobierz PDF-3
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 12.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 27.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 22.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 16.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 15.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych (pismo z 15.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 13.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące mozliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. pomocy de minimis w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 23.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjasnień dotyczących warunków przyznania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 07.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. mozliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 04.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. mozliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 03.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 18.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjasnienia ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z dnia 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych: „infrastruktury towarzyszącej” – przy budowie dróg w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz zapytanie (PDF), Pobierz odpowiedź (PDF)
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych (pismo z dnia 21.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z dnia 13.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Odpowiedź ARiMR na zapytanie ws. możliwości ubiegania się przez LGD o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (pismo z dnia 09.08.2016 r.) Pobierz PDF