"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4)

  • Wyjaśnienia dotyczące zasad sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 oraz sposobu postępowania w ramach jej oceny (Pismo z 02.03.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 (pismo z 25.01.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. weryfikacji na etapie oceny Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 wykonania przez LGD zobowiązania w zakresie zatrudniania pracowników i utrzymania poziomu zatrudnienia oraz stosowania sankcji w tym zakresie (pismo z 22.12.2016 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w sprawie przeksięgowań operacji w ramach poddziałania 19.4 Pobierz PDF