"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4)

  • Wyjaśnienia dotyczące możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD w ramach poddziałania 19.4 (Pismo z 01.09.2017 r.) Pobierz PDF
  • Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (pismo z dnia 13.06.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.4 (Pismo z dnia 09.05.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące zwrotu odsetek od wyodrębnionego, oprocentowanego rachunku bankowego do obsługi zaliczki/wyprzedzającego finansowania w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (Pismo z dnia 26.04.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 (Pismo z 26.04.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące zasad sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 oraz sposobu postępowania w ramach jej oceny (Pismo z 02.03.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 (pismo z 25.01.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia ws. weryfikacji na etapie oceny Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 wykonania przez LGD zobowiązania w zakresie zatrudniania pracowników i utrzymania poziomu zatrudnienia oraz stosowania sankcji w tym zakresie (pismo z 22.12.2016 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia w sprawie przeksięgowań operacji w ramach poddziałania 19.4 Pobierz PDF