"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - umowa ramowa

  • Wyjaśnienia w sprawie udzielania przez LGD informacji na pytania zadawane przez potencjalnych wnioskodawców (Pismo z 12.02.2018 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD (Pismo z 01.09.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pismo z dnia 14.07.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pismo z dnia 14 czerwca 2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Dz. U. poz. 378 z późn. zm. (Pismo z dnia 28 kwietnia 2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia dotyczące limitu środków finansowych na realizacji LSR określonego w umowie ramowej (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej umową ramową  (pismo z dnia 10.01.2017 r.) Pobierz PDF