"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zatwierdzona zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

W dniu 19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zatwierdzona zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zatwierdzona zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r. Opracowywany on został na bazie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Czytaj więcej...