Ważne informacje dla Wnioskodawców, którzy planują złożyć wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 informujemy, iż warunek przyznania pomocy dotyczący konieczności realizacji operacji poza terenem aglomeracji będzie weryfikowany w oparciu o uchwały Sejmiku Województwa i/lub uchwały Rady Gminy o wyznaczeniu aglomeracji podjęte najpóźniej do momentu dostarczenia przez wnioskodawcę drugich uzupełnień do wniosku.

Ponadto poniżej przedstawiamy Państwu informację dotyczącą kryterium regionalnego zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w sprawie % pokrycia gmin parkami krajobrazowymi lub obszarami chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody.

Wykaz gmin których powierzchnia pokryta jest parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego i krajobrazu w co najmniej 54 % . Stan na 05.08.2019 r.

nr

nazwa

Pow. Gminy

(ha)

%

PK +OCHK

1

Chmielnik - gmina wiejska

5292

54,3

2

Wiązownica - gmina wiejska

24398

59,6

3

Błażowa - gmina miejsko-wiejska

11260

60,1

4

Czudec - gmina wiejska

8470

62,6

5

Ostrów - gmina wiejska

9619

63,0

6

Przemyśl - gmina wiejska

10843

64,3

7

Pruchnik - gmina miejsko-wiejska

8034

65,3

8

Cieszanów - gmina miejsko-wiejska

21944

65,8

9

Dzikowiec - gmina wiejska

12156

66,4

10

Sanok - gmina wiejska

23170

68,3

11

Rymanów - gmina miejsko-wiejska

16663

69,3

12

Wojaszówka - gmina wiejska

8337

74,8

13

Cmolas - gmina wiejska

13399

76,1

14

Korczyna - gmina wiejska

9306

77,6

15

Cisna - gmina wiejska

28726

78,9

16

Dukla - gmina miejsko-wiejska

23514

80,1

17

Iwonicz Zdrój - gmina miejsko-wiejska

4550

85,0

18

Zagórz -  gmina miejsko-wiejska

15989

85,4

19

Dydnia - gmina wiejska

13029

85,5

20

Bukowsko - gmina wiejska

13693

86,1

21

Lesko - gmina miejsko-wiejska

11139

86,2

22

Kuryłówka - gmina wiejska

14194

86,9

23

Fredropol - gmina wiejska

15960

91,9

24

Hyżne - gmina wiejska

5126

95,0

25

Czarna – gmina wiejska

18477

99,1

26

Sieniawa - gmina miejsko-wiejska

12765

99,9

27

Baligród - gmina wiejska

15823

99,9

28

Komańcza - gmina wiejska

38770

99,9

29

Jaśliska – gmina wiejska

16586

100,0

30

Adamówka - gmina wiejska

13428

100,0

31

Dubiecko - gmina wiejska

15425

100,0

32

Solina - gmina wiejska

18452

100,0

33

Ustrzyki Dolne -  gmina miejsko-wiejska

47867

100,0

34

Niwiska - gmina wiejska

9486

100,0

35

Bircza - gmina wiejska

25405

100,0

36

Dynów - gmina wiejska

11902

100,0

37

Tyrawa Wołoska – gmina wiejska

6925

100,0

38

Olszanica - gmina wiejska

9354

100,0

39

Krasiczyn - gmina wiejska

12436

100,0

40

Krzywcza - gmina wiejska

9495

100,0

41

Narol - gmina miejsko-wiejska

20347

100,0

42

Horyniec Zdrój - gmina wiejska

20310

100,0