Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na pytania skierowane przez LGD.

Poniżej przedstawiamy listę pytań lokalnych grup działania dotyczących konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przekazanych za pośrednictwem Samorządów Województw do MRiRW wraz z odpowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz:

Pytania i odpowiedzi MRIRW odnośnie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020.