Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Poniżej zamieszczamy interpretację MRiRW dotycząca poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z dnia 22.10.2015 r.

Pobierz dokument ROWwrt-jw-504-23/15(3607) - PDF.

Wszystkie interpretacje