Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy 

wersja 2z (obowiązuje od 15.04.2019 r.)

wersja 1z

Umowa

wersja 3z (obowiązuje od 15.04.2019 r.)

wersja 2z

Wniosek o płatność

wersja 2z (obowiązuje od 16.04.2019 r.)

wersja 1z 

Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy

Informacja po realizacji projektu współpracy