Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy 

wersja 2z (obowiązuje od 15.04.2019 r.)

wersja 1z

Umowa

wersja 3z (obowiązuje od 15.04.2019 r.)

wersja 2z

Wniosek o płatność

wersja 2z (obowiązuje od 16.04.2019 r.)

wersja 1z 

Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy

Informacja po realizacji projektu współpracy