Scalanie gruntów

 

Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 3z (obowiązuje od 10.04.2019 r.)

Wersja 2z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 1z

Wzór umowy

Wersja 6z 

Wersja 5z (obowiązuje od 12.03.2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 10.04.2019 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 2z (dla umów podpisanych po 18 stycznia 2017 r.)

Wersja 1z

Wniosek o płatność

Wersja 3z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 2z