Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy


Umowa

wersja 4z 

wersja 3z (obowiązująca od 22.11.2019 r.)

wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z