Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji "

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa

Wniosek o płatność

Wersja 4/z (obowiązuje od 10 września 2019 r.)

Wersja 3/z (obowiązuje od 20 marca 2018 r.)

Wersja 2/z

Informacja monitorująca realizację operacji w ramach poddziałania 19.4

Wersja 4/z (obowiązuje od 10 września 2019 r.)

Wersja 3/z (obowiązuje od 20 marca 2018 r.)

Wersja 2/z

Wersja 1/z