Formularze wniosków i umów - wsparcie przygotowawcze

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze"

Wniosek o dofinansowanie

  • Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji
  • Wniosek o dofinansowanie - wersja pdf
  • Instrukcja wypełniania wniosku
  • Projekt umowy o dofinansowanie 
  • Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - Plan
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - Ankieta
  • Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność

  • Wniosek o płatność - wersja do edycji
  • Wniosek o płatność - wersja nieedytowalna
  • Instrukcja wypełniania wniosku