Formularze wniosków i umów - wsparcie przygotowawcze

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze".

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie

  • Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji
  • Wniosek o dofinansowanie - wersja pdf
  • Instrukcja wypełniania wniosku
  • Projekt umowy o dofinansowanie 
  • Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - Plan
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - Ankieta
  • Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność

  • Wniosek o płatność - wersja do edycji
  • Wniosek o płatność - wersja nieedytowalna
  • Instrukcja wypełniania wniosku