Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

  • Możliwość uzyskania pomocy finansowej na objęcie procesem scalenia gruntów rolnych położonych w granizach administracyjnych miasta (pismo z 15.11.2018 r.) Pobierz PDF
  • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
  • Pytania i odpowiedzi związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: Scalanie gruntów. Pobierz PDF

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top