Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

 

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

  • Informacja MRiRW w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem zamówień sektorowych. Pobierz PDF
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Poradnik wydany przez Komisję Europejską.  Pobierz PDF

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top