Pomoc techniczna w ramach PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 i 2021 r."(2020 i 2021 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014 – 2020 (2020 i 2021 r.)"
Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2019 i 2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 roku oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Operacyjnych KSOW w 2019 i 2020 r."

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2019 i 2020 roku"

Informacja o realizacji operacji pt."Realizacja Planu Działania PROW 2014 – 2020 (2019 i 2020 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 roku– kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 r."(2019 i 2020 r.)

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014 – 2020 (2019 i 2020 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz Planu Działania PROW 2014-2020 w zakresie schematu II (2020 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku – realizujących zadania PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2018 - 2019 – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020 (2018 i 2019 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020 w 2017 i 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2017 i 2018 – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Działania PROW 2014 – 2020 (2017 i 2018 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020 (2017 i 2018 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 r." 

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 r.

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Działania PROW 2014-2020"