Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 29.09.2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 19.10.2020 r. do 11.12.2020 r.

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa podkarpackiego: 6 277 523,54 zł.

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia (pdf).
  2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy.
  3. Wykaz gmin objętych Programem Strategicznym „Błękitny San”.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top