W dniu 22.03.2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 07.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa podkarpackiego: 122 778 706,20 zł.

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia.
  2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy.