„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 02.05.2018 - 22.06.2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” 02.05.2018 - 22.06.2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.