Informacje dotyczące operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

W związku ze spotkaniem informacyjno-szkoleniowym, które odbyło się w dniu 04.06.2018 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, zamieszczamy dla Państwa materiały, które były prezentowane na przedmiotowym szkoleniu.

Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi przedmiotowych typów operacji informujemy, iż na stronie internetowej w sekcji Dokumenty\Interpretacje  zostały zamieszczone interpretacje dotyczące  przedmiotowych typów operacji, a kolejne będą zamieszczane sukcesywnie.

Ponadto informujemy, iż kryteria oceny punktowej dotyczące gęstości zaludnienia oraz noclegów udzielanych turystom będą weryfikowane w oparciu o dane zamieszczone na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2016 dostępnych pod adresem: 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Materiały do pobrania:

  1. Prezentacja dot. działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - kryteria wyboru;
  2. Prezentacja dot. działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – zasady przyznawania pomocy.