Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej.

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ponad 7 250 ha.

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji to 87 209 298,21 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 55 491 270,00 zł.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 62/1547/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16.07.2019 r.
  2. Lista operacji zakwalifikowanych dla operacji typu „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 2.01.2019 do 31.01.2019 r.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top