Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 6 lutego 2018 r. pod poz. 311 w Dzienniku Ustaw została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany te dotyczą między innymi podniesienia progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro.

USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 311) wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania, tj. 21 lutego 2018 r.

Z treścią pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak ROW.wpk.510.27.2018 z 08.02.2018 r. dotyczącego przedmiotowej sprawy można zapoznać się TUTAJ
Z treścią przedmiotowej ustawy można zapoznać się TUTAJ.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top