Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

PROGRAM SPOTKANIA

  9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników.
10:00 – 10:10 Rozpoczęcie spotkania.
10:10 – 11:00 Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa.
11:10 – 12:00 Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa.
12:30 – 14:00 Pytania i odpowiedzi.
14:00 Zakończenie spotkania.