Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Wicemarszałek Piotr Pilch podpisał ostatnie umowy w ramach tej perspektywy finansowej na scalenia gruntów. Tym samym limit środków dostępnych dla województwa podkarpackiego na te działania został całkowicie wyczerpany. Umowy podpisał powiat jarosławski i rzeszowski.

W ramach ostatniego, piątego naboru wniosków pomoc została przyznana dla dwóch powiatów:

  • rzeszowskiego (Scalenie gruntów wsi Lecka); całkowity koszt wyniesie około 11 mln zł; scalonych zostanie około 1000 ha gruntów,
  • jarosławskiego (Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów, Gmina Roźwienica); całkowity koszt wyniesie ponad 4 mln zł; scalonych zostanie ponad 300 ha gruntów.

– Cieszę się, że udało się podpisać te umowy, to bardzo dobra wiadomość dla obu powiatów, gdyż prace scaleniowe są tam potrzebne. Jesteśmy liderem, jako województwo w tych działaniach, a przyznana nam pomoc unijna największa spośród regionów – mówił podczas podpisania umów wicemarszałek Piotr Pilch.

Podkarpackie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymało rekordową pulę środków na scalenia gruntów. Najwięcej w kraju, bo aż ponad 77,5 mln euro, co stanowi aż 27 % puli krajowej.

Po przeprowadzonych 5 naborach łącznie zawarto 38 umów o przyznaniu pomocy. To stawia województwo w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiecie jarosławskim – około 9 300 ha, przeworskim – 8 850 ha oraz leżajskim – około 4 000 ha.

Pomoc unijna w perspektywie 2014-2020 jest pięciokrotnie większa niż w poprzedniej i pozwoli w sumie scalić ok. 30 tys. hektarów gruntów. Czyli trzy razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków. To zaś będzie miało przełożenie na podniesienie konkurencyjności podkarpackich gospodarstw.

Łącznie w scaleniach weźmie udział około 9 tys. gospodarstw. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych do budowy jest ok 700 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 661 km dróg.

Więcej tutaj

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top