Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2019/szkol_leader is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

W dniach 20-21 lutego 2020 r. w Rudzie Różanieckiej odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pani Marszałek podkreśliła ważną rolę LGD we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju. Wskazała, iż działania LGD przyczyniają do zrównoważonego rozwoju obszaru naszego województwa poprzez lepszą mobilizację potencjału na szczeblu lokalnym. A co jest bardzo istotne – przyczyniają się do budowania kapitału społecznego m. in. poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Podczas szkolenia przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich omówili kwestie związane z realizacją zobowiązań LGD wynikających z zapisów umowy ramowej (realizacja II kamienia milowego) oraz warunki uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację operacji w ramach LSR. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie zasad dotyczących wykorzystania „różnic kursowych” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W trakcie spotkania zaprezentowano również aktualny stan wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz bieżące problemy związane z rozpatrywaniem protestów przez ZW w ramach naborów ogłaszanych przez LGD. Ponadto poruszono tematy związane z autoryzacją płatności, wyprzedzającego finansowania oraz informacji monitorujących. Wskazano również najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów podczas realizacji operacji, które stwierdzono podczas podejmowania czynności kontrolnych.

{gallery}/2019/szkol_leader{/gallery}

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top