Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończył się nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. W dniu 12 maja 2020 r. lista wybranych operacji została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Łącznie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Podkarpackiego w trakcie trwania naboru, (od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.) wpłynęło 32 wnioski. Pozytywna weryfikację pod względem formalnym oraz warunków i kryteriów wyboru spełniło 28 operacji. 20 operacji znalazło się na liście ocenionych operacji, 8 na liście rezerwowej.

Po przyjęciu listy rankingowej partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Podkarpackim w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozostały środki niewykorzystane.

W związku z powyższym, zgodnie z Regulaminem Konkursu zaproponowano sfinansowanie operacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Błażowej, który wyraził zgodę i będzie realizował operację w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zal_uchw_lrank.xlsx)Lista ocenionych operacji16 kB
Pobierz plik (zal_uchw_lrez.xlsx)Lista operacji rezerwowych12 kB

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top