Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy iż Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisze umowy z kolejnymi beneficjentami znajdującymi się na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dzięki zwiększonemu limitowi środków uda się podpisać umowy z wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście rankingowej, którzy oczekiwali na środki finansowe. Łącznie wartość realizowanych inwestycji wyniesie 2 995 244,78 zł z czego łącznie kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 719 401 zł.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top