Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W miniony czwartek, tj. 29.10 w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja pn. „Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przygotowanie do konkursu”. Skierowana była do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, które funkcjonują na obszarze województwa podkarpackiego.

Celem konferencji było przygotowanie zarówno Lokalnych Grup Działania jak i Lokalnych Grup Rybackich do złożenia wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar, który powitał przybyłych uczestników oraz zaproszonego gościa - przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bartosza Szymańskiego – zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Członek Zarządu w swoim wystąpieniu zaapelował do Lokalnych Grup Działania, o dołożenie wszelkiej staranności przy przygotowaniu Strategii. Zwrócił uwagę na konieczność włączenia w proces jej konsultacji lokalną społeczność. W dokumencie tym należy stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w bieżącym wdrażaniu założeń strategii. Takie działania przyczynia się do rozwoju obszaru objętego strategią i osiągnięcia założonych w niej celów. Poinformował również, że w tym okresie programowania istnieją realne przesłanki, że nie wszystkie Lokalne Strategie Rozwoju mogą zostać wybrane do realizacji, co wiąże się z brakiem możliwości uzyskania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020. Na koniec życzył przedstawicielom owocnych prac i przygotowania dobrych strategii.

Dalszą część spotkania poprowadził Mariusz Bednarz – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie spotkania pracownicy Departamentu szczegółowo omówili Regulamin dotyczący wyboru lokalnych strategii rozwoju wraz z załącznikami. Dodatkowo przedstawiono możliwości uzyskania wsparcia w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną. Wynikiem przedstawionych zagadnień była burzliwa dyskusja i przedstawiciele LGD mogli uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania. Środki finansowe przewidziane dla województwa podkarpackiego na wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętej PROW na lata 2014-2020 wynoszą 35 963 669 euro.

Środki te przeznaczone będą na wdrażanie poddziałań: „Wsparcie przygotowawcze”, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” oraz „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top