Dwie ostatnie Lokalne Grupy Działania z terenu Podkarpacia podpisały w czwartek (28 października) aneksy do umów, dzięki którym otrzymają większe środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dokumenty w imieniu zarządu województwa podpisał wicemarszałek Piotr Pilch.

Na mocy decyzji Komisji Europejskiej budżet wszystkich 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego zwiększył się o 14,5 mln euro. Z tej puli aż 13 mln euro zostanie przeznaczonych na Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Więcej szczegółów tutaj.