Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 21 kwietnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Początek spotkania zaplanowano na godz. 10.00. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po dwóch przedstawicieli z danej LGD (istniejących bądź nowo utworzonych).

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top