Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Widok zielonych pól, przez środek zdjęcia biegnia droga gruntowa

Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków w ramach ogłaszanego naboru w wysokości 116 352 615,04 zł.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Beneficjentem działania scalanie gruntów jest Starosta.

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:
1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwie podkarpackim poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
2) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwie podkarpackim poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;

Koszty kwalifikowalne obejmują:
• koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
• koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
• koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej
Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów (17) 747 69 07, (17) 747 69 05 oraz poprzez zapytania e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Do pobrania:
Treść ogłoszenia o naborze 
• Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego wraz z treścią ogłoszenia
Dokumenty 

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top