Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 10.12.2015 r.  w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

Program spotkania:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Oficjalne rozpoczęcie spotkania

10:15 – 11:15 Podsumowanie wyników konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2015” i wręczenie nagród 

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:30 Regulacje prawne związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:30 Wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku 

14:30 – 15:00 Pytania i odpowiedzi

15:00 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie spotkania

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top