Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji to 88 087 949,15 zł z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji wynosi 56 050 354,00 zł.

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ponad 6 850 ha.

Dostępny dla województwa podkarpackiego limit środków na operacje typu „Scalanie gruntów” pozwoli na zawarcie umów z wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście operacji.

 

Do pobrania:
1. Uchwała zarządu w sprawie zatwierdzenia listy operacji
2. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top