Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami.

Znajdą je Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr .

Dokumentacja ta może stanowić wsparcie dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach nowej perspektywy finansowej. 

Do formalnego ogłoszenia konkursu dokumenty te mogą być modyfikowane, co wynika z uzgadniania, przez poszczególne samorządy województw, treści programów regionalnych z Komisją Europejską.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top