Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Od 12 grudnia 2022 r. do 03 lutego 2023 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

WIęcej informacji TUTAJ

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy.

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top