Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 09 grudnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

PROGRAM SPOTKANIA

 9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 - Rozpoczęcie spotkania
10:10 – 11:00 - Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
11:00 – 12:00 - Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
12:00 – 12:30 - Przerwa
12:30 – 13:30 - Omówienie najczęściej występujących zagadnień związanych z kryteriami wyboru operacji
13:30 – 15:00 - Pytania i odpowiedzi
15:00 - Zakończenie spotkania

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top