Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 22 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej .
Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ponad 3 740,73 ha.
Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji to 49 185 004,90 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 31 296 414,00 zł.

 

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 439/8990/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22.11.2022 r. wraz z listą operacji zakwalifikowanych w ramach naboru dla działania "Scalanie gruntów".

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top