Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 9 grudnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych”.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział potencjalni beneficjenci, tj. przedstawiciele gmin i powiatów z terenu województwa podkarpackiego.
Spotkanie prowadził Paweł Barnak – Kierownik Oddziału Wdrażania w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podczas szkolenia zostały szczegółowo omówione zasady i warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru operacji oraz najważniejsze kwestie związane z wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której udzielane były odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników w zakresie zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych, które mogłyby być przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy.
Poniżej zamieszczamy dane statystyczne pomocne do wyliczenia punktów za dochód podatkowy gminy oraz gęstość zaludnienia.
Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkania.

Do pobrania:

  1. Prezentacja (.pdf, 750 kB),
  2. Gęstośś zaludnienia (.pdf, 560 kB),
  3. Stopa bezrobocia z wyliczeniem punktów (.pdf.440 kB),
  4. Wskaźnik G gmin oraz średnia wojewódzka wskaźnika G (.pdf, 550 kB)

 

uczestnicy konferencji

 

kierownik oddziału wdrażania Paweł Barnak

 

uczestnicy konferencji

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top