Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 lutego 2023 r. podjął uchwałę Nr 460/9531/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 5 wnioskodawców. Limit środków dostępny dla Województwa Podkarpackiego pozwoli na zawarcie umów z wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście operacji.

  1. Uchwała Nr 439/8990/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lutego 2023 r. wraz z listą operacji zakwalifikowanych w ramach naboru dla działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top