Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 lutego 2023 r. podjął uchwałę Nr 460/9531/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 5 wnioskodawców. Limit środków dostępny dla Województwa Podkarpackiego pozwoli na zawarcie umów z wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście operacji.

  1. Uchwała Nr 439/8990/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lutego 2023 r. wraz z listą operacji zakwalifikowanych w ramach naboru dla działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top