Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniach 20-21 kwietnia br. w Jodłowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Departament Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z ogłoszonym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z przyszłą perspektywą finansową oraz przygotowaniem LSR przez lokalne grupy działania. W trakcie tej części spotkania skupiono się także na odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania w związku z ogłoszonym konkursem na wybór LSR.


W spotkaniu uczestniczyła również Pani Marta Lulek-Kozik – przedstawicielka Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego, która odpowiadała na pytania lokalnych grup działania dotyczących przygotowania LSR w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) zgodnie z Priorytetem 8 RLKS Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).


W dalszej części spotkania pan Marek Bednarz - kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania wraz z Panią Katarzyną Lichtblau – inspektor w oddziale nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania, po uprzednim omówieniu formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), odpowiadali na pytania dotyczące poprawności wypełnienia formularza wniosku.


Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Pani Dyrektor Magdalena Sobina przedstawiła aktualny stan wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Kolejny punkt programu spotkania został omówiony przez Panią Anetę Kozioł – kierownika oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności Departamentu PROW, która przedstawiła sprawy bieżące związane z obsługą wniosków o płatność .


Podsumowaniem dwóch dni szkolenia była przeprowadzona dyskusja z jej uczestnikami.

 

Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu PROW, Marek Bednarz – Kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad LGD

 

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego

 

Marek Bednarz – Kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad LGD, Katarzyna Lichtblau – Inspektor w Oddziale nadzoru i kontroli nad LGD

 

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego

 

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego

 

Aneta Kozioł – Kierownik Oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top