Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027, Priorytet FEPK.08 Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność, Działanie FEPK.08.02 Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju, nr naboru FEPK.08.02-IZ.00-001/24.


Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w trybie konkurencyjnym kwota przeznaczona ze środków EFS+ na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosiła
12 030 956,00 zł.


W efekcie przeprowadzonego od 26 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. naboru projektów w trybie konkurencyjnym wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie złożonych przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podkarpackiego. Wszystkie złożone w ramach naboru wnioski zostały skierowane do oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów.


W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie projekty otrzymały ocenę pozytywną. Łączna wartość dofinansowania ze środków EFS+ projektów ocenionych pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów oraz zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wynosi 10 976 507,81 zł.

 

Do pobrania:

  1. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.08.02-IZ.00-001/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 08.02 Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju.
  2. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top